Uprava

Kralja Aleksandra I Karađorđevića bb

78000 Banja Luka

051 890 812

info@autoprevoz-gs.com

Sektor saobraćaja

saobracaj@autoprevoz-gs.com

saobracaj_natasa@autoprevoz-gs.com

Mjesecne karte

mjesecnek@autoprevoz-gs.com

Desk

051 890 812

desk@autoprevoz-gs.com