Ministarstvo komunikacija i transporta BiH

Ministarstvo saobracaja i veza RS

Spoljnotrgovinska komora BiH

Privredna komora RS

Gradska uprava Banja Luka